Văn phòng luật sư uy tín tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty nước ngoài tại Đà Nẵng  - Tư vấn luật đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng  - Giấy phép nước ngoài tại Đà Nẵng  - Làm Visa tại Đà Nẵng  - Giấy phép lao động tại Đà Nẵng
Dịch vụ ra hóa đơn công ty
  • Những lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào

    Hóa đơn GTGT là chứng từ kế toán rất quan trọng cho dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, chính vì thế mà khi xuất và nhận hóa đơn bạn cần phải kiểm tra kỹ càng những thông tin của cả hai bên. Công ty tư vấn luật Blue chúng tôi sẽ có một vài lưu ý về hóa đ ...

    Hóa đơn GTGT là chứng từ kế toán rất quan trọng cho dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, chính vì thế mà khi xuất và nhận hóa đơn bạn cần phải kiểm tra kỹ càng những thông tin của cả hai bên. Công ty tư vấ ...

  • Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

    Công ty luật Blue Đà Nẵng xin chia sẻ thông tin liên quan cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất như sau: Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ ...

    Công ty luật Blue Đà Nẵng xin chia sẻ thông tin liên quan cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất như sau: Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịc ...