Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty nước ngoài tại Đà Nẵng  - Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng  - Giấy phép nước ngoài tại Đà Nẵng  - Làm Visa tại Đà Nẵng  - Giấy phép lao động tại Đà Nẵng

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Công ty tư vấn Blue Đà Nẵng xin chia sẻ thông tin liên quan cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất như sau:

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng.

 • Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
 • Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.
 • Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.
 • Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
Hình minh họa

Hình minh họa

Thông tin người bán hàng: thường mục này đã được in sẵn trên hóa đơn

Thông tin người mua hàng:

 • Họ tên người mua hàng: Là người trực tiếp đến mua và giao dịch trực tiếp với công ty bán.
 • Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế: thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
 • Tên Đơn vị: Là tên công ty của bên mua theo đúng giấy đăng ký kinh doanh
 • Địa chỉ: Là địa chỉ công ty mua hàng theo đúng giấy đăng ký kinh doanh
 • Mã số thuế: Là MST đã được cấp theo giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế.
 • Hình thức thanh toán:
 • Nếu thanh toán bằng tiền mặt: TM
 • Nếu thanh toán bằng chuyển khoản: CK
 • Nếu chưa xác định được hình thức thanh toán: Ghi TM/CK

Mục ngày tháng năm

 • Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Trường hợp DN cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.
 • Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Bảng kê chi tiết hàng hóa bán ra:

 • Cột Số thứ tự: Ghi lần lượt số thứ tự các loại hàng hóa mà người mua hàng đến mua.
 • Cột Tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi chi tiết, cụ thể tên hàng hóa mà mình bán ra (tên, mã, kí hiệu của hàng hóa
 • Đơn vị tính: Ghi rõ đơn vị tính của hàng hóa mà mình bán ra (Cái, chiếc, m, bộ, kg…)
 • Số lượng: Ghi rõ số lượng hàng hóa bán ra.
 • Đơn giá: Ghi rõ đơn giá của 1 đơn vị hàng hóa (giá chưa VAT).
 • Thành tiền: Là số tiền mà người mua phải trả bằng đơn giá nhân với số lương của loại hàng hóa đó (=cột số 4 x cột số 5)
 • Lưu ý: Sau khi viết xong nội dung trong hóa đơn thì gạch chéo phần còn trống (bắt đầu từ trái qua phải)

Phần Tổng cộng:

 • Cộng tiền hàng: Là tổng số tiền ở cột thành tiền .
 • Thuế suất thuế GTGT: Ghi mức thuế suất của hàng hóa dịch vụ (hiện tại có 3 mức là: 0%, 5%, 10%,).

Nếu là hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, được miễn thuế GTGT thì chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch bỏ (\).

Nếu là hàng thuế suất 0% thì viết là “0”

 • Tổng cộng tiền thanh toán: Là tổng cộng của dòng “Cộng tiền hàng” và “Tiền thuế GTGT”.
 • Số tiền viết bằng chữ: Viết chính xác số tiền bằng chữ ở dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”

Chú ý:

 • Không được làm tròn số tiền lẻ trên hóa đơn GTGT.
 • Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.
 • Trường hợp thu ngoại tệ, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ký tên:

Chỗ ” Người mua hàng” ký : ai là người đi mua hàng thì ký và ghi rõ họ tên. Trong trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

 • Chỗ ” Người bán hàng” ký: Người lập hóa đơn sẽ ký vào đây.
 • Chỗ ” Thủ trưởng đơn vị” ký : giám đốc công ty ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên. Trong trường hợp giám đốc đi vắng không thể ký lên hóa đơn thì phải có giấy ủy quyền ủy nghiệm ký lên hóa đơn chứng từ cấp dưới (có thể là kế toán trưởng hay phó giám đốc) lúc này dấu sẽ được đóng trên góc tay trái của hóa đơn, ai được ủy quyền thì ký vào chỗ này.

Mọi vướng mắc quý khách hàng hãy liên hệ tư vấn Blue Đà Nẵng để được tư vấn miễn phí

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon