Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty nước ngoài tại Đà Nẵng  - Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng  - Giấy phép nước ngoài tại Đà Nẵng  - Làm Visa tại Đà Nẵng  - Giấy phép lao động tại Đà Nẵng
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
 • Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Đà Nẵng

  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là chứng từ pháp lý vô cùng quan trọng để bảo vệ tư cách pháp lý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí tuệ, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ n ...

  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là chứng từ pháp lý vô cùng quan trọng để bảo vệ tư cách pháp lý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí tuệ, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ch ...

 • Nhãn hiệu được xem như một loại tài sản vô hình của công ty, doanh nghiệp hay nhà sản xuất. Tất cả các nhãn hiệu muốn được lưu thông đều cần trải qua bước đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, thủ tục đăng ký nhãn hiệu công ty tại Đà ...

  Nhãn hiệu được xem như một loại tài sản vô hình của công ty, doanh nghiệp hay nhà sản xuất. Tất cả các nhãn hiệu muốn được lưu thông đều cần trải qua bước đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. T ...

 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Đà Nẵng

  Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.Vì vậy bảo hộ nhãn hiệu là điều cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. tư vấn Blue xin chia sẻ thông tin liên quan đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại ...

  Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.Vì vậy bảo hộ nhãn hiệu là điều cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. tư vấn Blue xin chia s ...

zalo-icon
phone-icon