Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty nước ngoài tại Đà Nẵng  - Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng  - Giấy phép nước ngoài tại Đà Nẵng  - Làm Visa tại Đà Nẵng  - Giấy phép lao động tại Đà Nẵng

Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư tại Đà Nẵng

Các nhà đầu tư muốn thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam thì phải chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Việc chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, năng lực tài chính của nhà thầu là một thủ tục rất quan trọng, chứng minh năng lực tài chính là để đảm bảo các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính về tiền, về kỹ thuật, về máy móc, về nhân sự…. để thực hiện dự án đầu tư. Chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, năng lực tài chính của nhà thầu được thực hiện bằng cách nhà đầu tư báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do các nhà đầu tư tự lập và cam kết về tính trung thực những thông tin được nhà đầu tư đưa ra trong báo cáo năng lực tài chính.

Việc kiểm tra tính xác thực của báo cáo năng lực tài chính theo nguyên tắc nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực. Ngoài ra, để chứng minh cho báo cáo năng lực tài chính của mình khi lập báo cáo năng lực tài chính nhà đầu tư cần cung cấp kèm các hồ sơ, tài liệu như sau:

Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư tại Đà Nẵng

                                                       Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư tại Đà Nẵng

  • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: khả năng huy động vốn của nhà đầu tư thông qua sổ tiết kiệm, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng về tài khoản của nhà đầu tư;

 

  • Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp đang hoạt động tại nước ngoài: báo cáo tài chính đã được kiểm toán hai năm gần nhất, trong đó chú ý doanh thu, giá trị tài sản, lợi nhuận hàng năm. Trường hợp doanh nghiệp không có lợi nhuận cần chứng minh khả năng huy động vốn thông qua xác nhận bảo lãnh của ngân hàng hoặc xác nhận số dư tiền gửi tại ngân hàng;

 

  • Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập để thực hiện dự án: Cần chứng minh khả năng huy động vốn thông qua xác nhận bảo lãnh của ngân hàng hoặc xác nhận số dư tiền gửi tại ngân hàng hoặc cam kết hỗ trợ vốn của công ty mẹ.

 

Nếu có nhu cầu lập báo cáo năng lực tài chính cho nhà đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các hồ sơ pháp lý liên quan để thực hiện đầu tư nhanh nhất, hiệu quả nhất, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Rất mong được cùng hợp tác và phát triển. Xin cảm ơn!

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon