Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty nước ngoài tại Đà Nẵng  - Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng  - Giấy phép nước ngoài tại Đà Nẵng  - Làm Visa tại Đà Nẵng  - Giấy phép lao động tại Đà Nẵng

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Thông tin liên quan đến thành lập hộ kinh doanh được tư vấn Blue tư vấn như sau:

Tham khảo thêm ==> Thành lập công ty tại Nghệ An

Hình minh họa - hộ kinh doanh cá thể

Hình minh họa – hộ kinh doanh cá thể

Một số đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể:

 • Do một cá nhân, một nhóm người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc một hộ gia đình thành lập;
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh mang tính nghề nghiệp thường xuyên với quy mô nhỏ hẹp;
 • Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp: cá nhân, nhóm người, hộ gia đình nhân danh mình tham gia hoạt động kinh doanh của hộ gia đình;
 • Hộ kinh doanh, thành viên trong hộ kinh doanh, nhóm người phải chịu trách nhiệm vô hạn với mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;
 • Nhân công được thuê không quá 10 người, nếu trên 10 người thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Không được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, không có con dấu.

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh

Đơn đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh do cá nhân, nhóm người, hoặc hộ gia đình gửi lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Trong đơn dăng đề nghị có chứa các thông tin sau:

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ đặt trụ sở, số điện thoại liên hệ, fax, hòm thư điện tử (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh dự kiến đăng ký;
  Số vốn;
 • Nhân công (không quá 10 người).

Ngoài ra cần có bản sao đã được công chứng chứng minh thư nhân dân của:

 • Cá nhân (nếu hộ kinh doanh do cá nhân thành lập);
 • Thành viên trong nhóm người ( nếu hộ kinh doanh do nhóm người thành lập);
 • Chủ hộ gia đình hay người đại diện theo pháp luật (nếu hộ kinh doanh do họ gia đình thành lập).

Hộ kinh doanh cá thể đóng loại thuế gì

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Các chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo qui định của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo qui định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo:

 • Tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh;
 • Thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh;
 • Tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến thành lập hộ kinh doanh cá thể, quý khách hàng hãy liên hệ tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon