Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty nước ngoài tại Đà Nẵng  - Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng  - Giấy phép nước ngoài tại Đà Nẵng  - Làm Visa tại Đà Nẵng  - Giấy phép lao động tại Đà Nẵng
Thủ tục cấp phép cầm đồ
  • Thủ tục xin cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ

    Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề được xếp vào loại “có điều kiện”, phải được quản lý chặt chẽ Dịch vụ cầm đồ hoạt động chủ yếu dưới dạng hộ kinh doanh cá thể. Người đăng ký kinh doanh lựa chọn loại hình này bởi nó dễ dàng trong việc xin các đi ...

    Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề được xếp vào loại “có điều kiện”, phải được quản lý chặt chẽ Dịch vụ cầm đồ hoạt động chủ yếu dưới dạng hộ kinh doanh cá thể. Người đăng ký kinh doanh lựa chọn ...

zalo-icon
phone-icon