Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng  - Thành lập công ty nước ngoài tại Đà Nẵng  - Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng  - Giấy phép nước ngoài tại Đà Nẵng  - Làm Visa tại Đà Nẵng  - Giấy phép lao động tại Đà Nẵng

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty nước ngoài tại Đà Nẵng

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty nước ngoài là một trong 4 hình thức đầu tư được quy định theo luật đầu tư 2014. Đây là hình thức đầu tư gián tiếp trong các hình thức đầu tư.

Điều kiện và hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty nước ngoài tại Đà Nẵng.

1. Về điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty nước ngoài Đà Nẵng.

Bất kì nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam có nhu cầu góp vốn vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam và làm thay đổi bản chất của công ty đó (từ doanh nghiệp Việt Nam thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) thì nhà đầu tư đó vẫn phải thực hiện thủ tục góp vốn (thông thường một doanh nghiệp có từ 51% vốn điều lệ trở lên sẽ được xem là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

2. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty nước nước ngoài.

  • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
  • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
  • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty nước ngoài tại Đà Nẵng

                               Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty nước ngoài tại Đà Nẵng

3. Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty nước ngoài tại Đà Nẵng.

Hồ sơ cần những tài liệu, giấy tờ như sau:

Một là, văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
Hai là, bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Sau khi hồ sơ được hoàn thiện, theo sự ủy quyền của khách hàng, những chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng.

Nếu công ty chưa tách Giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ trực tiếp tiến hành thực hiện thủ tục tách và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân mới tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sau khi tách giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan cấp phép đầu tư.

Để thuận lợi trong việc làm các hồ sơ thủ tục khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty nước ngoài tại Đà Nẵng, quý doanh nghiệp hãy gọi cho công ty tư vấn Blue chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tối đa nhất, mang lại kết quả tốt nhất, nhanh nhất.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon